Startup Begeleiding & Deelneming

Go-to-Market

HB Business Management ondersteunt uitvinders, techno- starters en innovatieve bedrijven in b.v. de Payments, ICT en Zorgsector , die hun uitvindingen en innovaties zelf op de markt willen brengen en daarbij commerciële ondersteuning, t.b.v. het vermarkten en omzetten realiseren, wenselijk achten. Daar kunnen we bij helpen. Als de ‘business case’ voldoende perspectief biedt, participeren wij in start-ups waarbij we de commerciële activiteiten voor onze rekening nemen. We ondersteunen het management en dragen bij aan de opbouw van een succesvolle onderneming

Next Step

HB Business Management richt zich met zijn expertise, dienstverlening en netwerk op bedrijven in de hoogwaardige dienstverlenende sector, b.v. Payments en ICT-bedrijven, zorgaanbieders – die of hun bestaande zakelijk potentieel onvoldoende commercieel benutten of hun bedrijf na de 1e fase van hun bestaan naar een hoger commercieel niveau willen brengen. HB Business Management biedt ondersteuning om het bedrijf verder te ontwikkelen, te doen groeien en (beter) te laten renderen. Participatie van HB Business Management kan deel uit maken van onze dienstverlening.

Tijdens een oriënterend gesprek stellen wij gezamenlijk vast wat uw behoeften zijn. Vervolgens zijn wij bereid om kosteloos en vrijblijvend een plan van aanpak te formuleren, zodat U kunt bepalen of er sprake is van voldoende ‘ klik’ en toegevoegde waarde van HB Business Management.

Wat betreft onze vergoeding, kunt u aan de volgende opties denken:

1. Uurtarief, bijv. voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
2. Percentage van de verkoopopbrengst
3. Management fee voor verrichte werkzaamheden
4. Aandelenbelang door te participeren.
5. Abonnement service voor sparring partner, klankbord activiteiten

In onderling overleg zal worden vastgesteld wat voor U de meest aantrekkelijke optie is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>